Skip links

Veilig (leren) reanimeren in Corona tijden! 

Tips & Tricks

Reanimatie tijdens Corona

Corona heeft ontelbaar veel dingen veranderd. Even een knuffel geven aan je moeder kan betekenen dat jij of zij besmet raakt. Of nog erger, levensbedreigend ziek wordt. Je moet er niet aan denken. Corona heeft ook grote invloed op hoe jij en ik als burger andere mensen helpen in geval van nood. Want geef je die vreemdeling mond-op-mondbeademing bij een reanimatie? En ga je überhaupt met je neus boven het gezicht van iemand hangen die je borstcompressies geeft?  

Het is echt niet gek dat zulke vragen in je hoofd opkomen als je denkt dat je iemand moet gaan reanimeren. Zeker niet als je zelf nog niet (volledig) bent gevaccineerd of het risico niet wilt lopen. Je weet tenslotte ook niet waarom iemand jouw hulp nodig heeft. Dit neemt echter niet weg dat je iemand in nood ten allen tijde moet helpen. En iemand helpen betekent echt niet dat je over je grenzen moet gaan. Als jij denkt dat je moet helpen, maar niet weet hoe? Bel dan in alle gevallen 112, zodat de centralist jou kan ondersteunen. Verder heeft De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) richtlijnen opgesteld voor reanimatielessen ten tijde van Corona, het reanimatieprotocol op straat en burgerhulpverlening. 

Leren reanimeren 

De reanimatielessen hebben een hele tijd stilgelegen. Het was namelijk niet mogelijk met de 1,5 meter regel. Daarnaast vonden veel opleiders en instructeurs het ook niet verantwoordelijk om in groepen bij elkaar te komen. Sinds een aantal maanden kan er weer volop getraind worden. Wat betreft het aanleren van het reanimatieprotocol is er niks veranderd. Om de kans op besmetting te verkleinen bij het aanraken van de reanimatiepop en het geven van beademingen krijgen de cursisten wel altijd een eigen luchtweg, soms ook een eigen pop en worden de poppen grondig gereinigd. 

Reanimatie Schema
Klik om uit te vergroten

Reanimatie geven 

Het is onmogelijk voor de meldkamer om via telefonisch contact te bepalen of een slachtoffer besmettelijk is door het Coronavirus. Daarom is besloten om burgerhulpverleners en de professionele hulpdiensten te beschermen door elk slachtoffer te reanimeren alsof deze besmet is met Corona. Hiervoor is het reanimatieprotocol aangepast. Zo is er geen fysiek contact bij de ademhalingscontrole en wordt er geen mond-op-mondbeademing gegeven. Zie het schema hiernaast voor het reanimatieprotocol tijdens Corona. 

Burgerhulpverlening 

Naast het aangepaste reanimatieprotocol van de NRR zijn er ook speciale richtlijnen voor burgerhulpverleners die worden opgeroepen voor een reanimatie in de buurt. Een hele tijd werden mensen boven de 50 jaar niet meer opgeroepen bij reanimaties op straat. Inmiddels geldt deze richtlijn niet meer en worden ook 50-plussers weer gewoon opgeroepen. Wel gelden er nog andere richtlijnen. Je gaat bijvoorbeeld niet naar een reanimatie in de volgende situaties: 

  • Jij of een van je huisgenoten behoort tot een risicogroep; 
  • Je voelt je niet prettig bij het verlenen van een reanimatie; 
  • Je bent positief getest op Corona en zolang je door GGD/RIVM als besmettelijk wordt beschouwd; 
  • Je voelt je ziek en/of hebt symptomen van Corona of dit geldt voor een van je huisgenoten. 

Houd wel in je achterhoofd dat de meeste reanimaties worden gegeven aan mensen die je kent. Dus mocht jij je partner of buurman bijvoorbeeld wel mond-op-mondbeademing willen geven, staat dat je altijd vrij. 

Extra bescherming 

Naast bovenstaande richtlijnen zijn er ook nog andere adviezen ter bescherming: 

  • Maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij het slachtoffer. Anderen zijn op 1,5 meter afstand; 
  • Desinfecteer je handen en polsen direct na de reanimatie met water en zeep of met handenalcohol; 
  • Draag een gezichtsmasker; 
  • Ambulancepersoneel kan in beschermende kleding naar een reanimatie toekomen. Maak je hier niet druk om, dit betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is. 

 

Krijg je in de periode na de reanimatie klachten die kunnen passen bij Corona? Dan is het heel belangrijk dat je de adviezen van het RIVM opneemt. Vergeet ook niet om zo nodig contact op te nemen met je eigen huisarts.