Skip links

Privacy Policy

Wij vinden jouw privacy belangrijk

Website policy

Dit is de Privacy Policy van Velicus (hierna te noemen “Velicus”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Snelliuslaan 10, 1222 TE Hilversum. Velicus is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71869050. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.velicus.nl (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.  

 

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”). 

 

Wat voor gegevens verzamelen wij?   

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt: 

 1. Uw naam; 
 2. Uw telefoonnummer; 
 3. Uw e-mailadres; 
 4. Communicatie tussen Velicus en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen). 

 

Log file informatie  

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.  

 

Analytische diensten 

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser. 

 

Hoe gebruiken wij deze informatie? 

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:  

 1. De doeltreffendheid van onze Website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken; 
 2. Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website; 
 3. informatie onthouden zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de Website bezoekt. 

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?  

We zullen uw informatie niet verhuren of verkopen aan derden buiten Velicus en onze distributeurs en wederverkopers van onze applicaties. 

 

Zeggenschapswijziging 

Wanneer Velicus, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen. 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade 

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen. Velicus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Velicus kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Velicus. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.  

 

Internationale overdraging 

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt. 

 

Bewaartermijn 

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Velicus persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoelang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@velicus.nl. 

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op data portabiliteit 

Wilt u weten welke gegevens Velicus van u heeft vastgelegd of wilt u gegevens wijzigen of verwijderen die u niet via uw account kunt wijzigen, neem dan contact op met Velicus. 

 

Applicaties, websites en diensten van derden 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde. 

 

Privacy van kinderen 

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via info@velicus.nl. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via info@velicus.nl. 

 

Wijzigingen 

Velicus kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.  

 

Contact 

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Velicus door een e-mail te sturen naar info@velicus.nl. 

App policy

Dit is de Privacy Policy van Velicus (hierna te noemen “Velicus”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Snelliuslaan 10, 1222 TE Hilversum. Velicus is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71869050. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze applicaties (de “Service”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze applicaties bezoekt met uw computer, tablet, mobiele telefoon of Extended Reality device (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.  

 

Door het gebruiken van onze Service, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Service (“Gebruikers”). 

 

Wat voor gegevens verzamelen wij?   

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt: 

 1. Uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich aanmeldt voor een account; 
 2. Profielinformatie die u verstrekt voor uw gebruiksprofiel; 
 3. Communicatie tussen u en Velicus (we kunnen u bijvoorbeeld service gerelateerde e-mails sturen); 
 4. De app maakt gebruik van analyses om fouten te detecteren en de voortgang van de gebruiker bij te houden. 

 

Log file informatie  

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Service bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Service. Onder het goed functioneren van de Service verstaan wij met name het beschermen van de Service tegen handelingen die de veiligheid van de Service en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.  

 

Locatie informatie  

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan, als u ons daarvoor toestemming geeft. We gebruiken deze informatie om functies van onze Service te bieden, om onze Service te verbeteren en aan te passen. U kunt locatie-services op elk moment in- of uitschakelen wanneer u onze Service gebruikt, via de instellingen van uw mobiele apparaat. 

 

Hoe gebruiken wij deze informatie? 

We gebruiken alle informatie die we hebben om ons te helpen onze Services te leveren en te ondersteunen. Hier is hoe: 

 1. informatie onthouden zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de Dienst bezoekt; 
 2. het leveren, verbeteren, testen en bewaken van de effectiviteit van onze Service; 
 3. meet statistieken zoals het totale aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen; 
 4. technologische problemen diagnosticeren of oplossen; 
 5. nieuwe producten en functies ontwikkelen en testen; en 
 6. de applicaties op uw apparaat automatisch bijwerken. 

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?  

We zullen uw informatie niet verhuren of verkopen aan derden buiten Velicus en onze distributeurs en wederverkopers van onze applicaties. 

 

Zeggenschapswijziging 

Wanneer Velicus, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Service zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen. 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade 

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen. Velicus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Service wordt beveiligd. Echter, Velicus kan niet verzekeren dat de informatie op de Service niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Velicus. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.  


Veiligheid en beveiliging 

Velicus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. We gebruiken veiligheidsmaatregelen om de via de Service verzamelde informatie veilig te houden en nemen maatregelen (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang tot uw account verleent. Velicus kan echter niet de veiligheid garanderen van informatie die u naar Velicus verzendt of garanderen dat informatie op de Service niet kan worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. Wij verzoeken u uw steentje bij te dragen om ons te helpen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en account-gegevens en voor het controleren van de toegang tot e-mails tussen u en Velicus. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of beveiligingsmaatregelen van een andere organisatie. 

 

 

Internationale overdraging 

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt. 

 

Bewaartermijn 

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Velicus persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoelang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@velicus.nl. 

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op data portabiliteit 

Wilt u weten welke gegevens Velicus van u heeft vastgelegd of wilt u gegevens wijzigen of verwijderen die u niet via uw account kunt wijzigen, neem dan contact op met Velicus. 

 

Applicaties, websites en diensten van derden 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Service, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Service naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze Service, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde. 

 

Privacy van kinderen 

Onze Service vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 13 jaar (“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via info@velicus.nl. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via info@velicus.nl. 

 

Wijzigingen 

Velicus kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.  

 

Contact 

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Velicus door een e-mail te sturen naar info@velicus.nl.